Mandarin(P): ráng
Mandarin(Z): ㄖㄤˊ
Japanese(On): しょう, そう [shou, sou]
Japanese(Kun): よる, さまよう [yoru, samayou]
Cantonese: joeng4
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.17]
Total strokes: 19
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5134
Big Five: F1EB
JIS X 0212-1990: 1865
Cangjie: OYRV
Four-corner Code: 2023.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10237.120
Kang Xi: 0121.270
CiHai: 130.602
Morohashi: 01297
Dae Jaweon: 0256.130

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I ráng ㄖㄤˊ 〔《廣韻》汝陽切, 平陽, 日。 〕 依從;遵循。 《爾雅‧釋詁一》: “儴, 因也。” 郝懿行 義疏: “因緣依就之義也。” 漢 陸賈 《新語‧至德》: “儴道者眾歸之, 恃刑者民畏之。” II cháng ㄔㄤˊ 〔《集韻》辰羊切, 平陽, 禪。 〕 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — ráng (1) 因循, 沿袭 [follow] 儴、 仍, 因也。 《尔雅 ·释诂》。 注: 皆谓因缘。 (2) 同 攘 。 趁其来而窃取 [steal] 儴, 樊孙如羊反, 引《论语》 其父攘羊 释之, 作攘, 注云: 因来而盗曰攘。 《尔雅·释诂·儴·释文》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: rang2 解释: 依循、 沿袭。 汉·陆贾·新语·至德: “儴道者众归之, 恃刑者民畏之。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:rang2 依循﹑沿襲。 漢·陸賈·新語·至德: “儴道者眾歸之, 恃刑者民畏之。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — I ráng (1) ㄖㄤˊ (2) 因循, 沿袭。 (3) 郑码: NSER, U: 5134, GBK: 83A8 (4) 笔画数: 19, 部首: 亻, 笔顺编号: 3241251251112213534 II xiāng (1) ㄒㄧㄤˉ (2) 〔~佯〕义同 徜徉 , 徘徊。 (3) 笔画数: 19, 部首: 亻, 笔顺编号: 3241251251112213534 (4) 郑码: NSER, U: 5134, GBK: 83A8 (5) 笔画数: 19, 部首: 亻,… …   International standard chinese characters dictionary

 • 儴佯 — 亦作“儴徉”。 游蕩貌。 《文選‧司馬相如<上林賦>》: “道盡塗殫, 迴車而還, 招搖乎儴佯, 降集乎北紘。” 劉良 注: “招搖、儴佯, 行遊貌。”儴佯, 一本作“ ”。 晉 夏侯湛 《觀飛鳥賦》: “攝雙翅以高舉, 舒修頸以儴徉。” 晉 陸雲 《登臺賦》: “於是聊樂近游, 薄言儴佯, 朝登 金虎 , 夕步 文昌 。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 儴佉 — 梵語。 印度 古代神話中國王名, 即 轉輪王 。 也寫作“禳佉”、“蠰佉”。 《佛說彌勒大成佛經》: “其國爾時有 轉輪聖王 名 儴佉 , 有四種兵, 不以威武, 治四天下。”儴佉, 一本作“穰佉”。 北齊 顏之推 《顏氏家訓‧歸心》: “若能皆化黔首, 悉入道場, 如妙樂之世, 儴佉 之國, 則有自然粳米, 無盡寶藏, 安求田蠶之利乎?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 儴徉 — 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 妙樂 — (妙樂, 妙乐) I 奇妙的音樂。 宋 陳造 《餞寄定海交代》詩: “妙樂喧江浪, 清譚到理窟。” II 古 印度 俗語的意澤。 古代西 印度 國名。 見 唐 玄奘 《大唐西域記‧蘇剌侘國》。 北齊 顏之推 《顏氏家訓‧歸心》: “若能偕化黔首, 悉入道場, 如 妙樂 之世, 穰(儴)佉之國 , 則有自然稻米, 無盡寶藏, 安求田蠶之利乎?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 妙乐 — (妙樂, 妙乐) I 奇妙的音樂。 宋 陳造 《餞寄定海交代》詩: “妙樂喧江浪, 清譚到理窟。” II 古 印度 俗語的意澤。 古代西 印度 國名。 見 唐 玄奘 《大唐西域記‧蘇剌侘國》。 北齊 顏之推 《顏氏家訓‧歸心》: “若能偕化黔首, 悉入道場, 如 妙樂 之世, 穰(儴)佉之國 , 則有自然稻米, 無盡寶藏, 安求田蠶之利乎?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 忀徉 — 徘徊, 游蕩不定貌。 《玉篇‧彳部》“忀”字下引《楚辭》: “聊逍遙以忀徉。”按, 今本《楚辭‧離騷》作“相羊”。 參見“ ”、“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.